Qingdao Jinlihua Textile Machinery Co., Ltd.

+86 13705423735